Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.

Sağlık Terimlerinde Ara