Fahişelik

Para karşılığı erkek veya kadının karşısındakine cinsel ilişkide veya cinsel lütufta bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara