Fagosit

Çeşitli yapıdaki tanecikleri sitoplazmasında tutabilen ve sindirebilen hücrelerin genel adı (bak. fagositoz).

Sağlık Terimlerinde Ara