Evaküasyon (Boşaltım)

Dışkının anüs aracılığıyla dışan atılması.

Sağlık Terimlerinde Ara