Etoloji

Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara