Etkilenİm (Ünprinting)

Hayvan türlerine özgü Özel öğrenme biçimi.

Sağlık Terimlerinde Ara