Esteziyoloji

Duyarlılığı, yani duygusal ve duyusal algılamaları inceleyen bilim dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara