Ertrospeksiyon (İçe Bakış)

Ego (benhk) tarafından iç "yaşantıların" gözlenmesi:

Sağlık Terimlerinde Ara