Eritropeııı (Alyuvar Azalması Ya Da Yokluğu)

Alyuvarlann ya da henüz olgunlaşmamış alyuvar sayısının azalması ile beliren patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara