Erifropoez (Alyuvar Yapımı)

Kemik iliğinde gerçekleşen ve alyuvarların oluşumunu sağlayan hücrelerin farklılaşması ve çoğalması süreçlerinin bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara