Ergotizm

Çavdarmahmuzu olarak bilinen bazı buğdaygillere asalak olarak yerleşen mantardaki (Claviceps purpurea) bazı alkaloitlerin (ergot alkaloitleri) yol açtığı zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara