Eretizm

Hafif uyaranlar karşısında bir sistemin ya da bütün vücudun aşın tepki durumunu belirtmek için kullanılan genel terim (örneğin kalp-dolaşım eretizmi, sinirsel ere-tizm).

Sağlık Terimlerinde Ara