Erepsin

Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara