Epizyotomi

Doğum sırasında uygulanan bir girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara