Epitroklea

Üstkol kemiğinin dirsek ucunun ortasında, trokleanın üzerinde bulunan kemik çıkıntısı.

Sağlık Terimlerinde Ara