Epitimpao

Ortakulak boşluğunun en üst bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara