Epileptik Eşdeğerler

Karmaşık belirtili kısmi sara nöbetlerinin bazı biçimlerini tanımlamak için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara