Epikranyal Aponevroz (Galea Aponeurotica)

Alın kaslarıyla artkafa kaslarını birleştiren ince, lifsi

Sağlık Terimlerinde Ara