Epİkondil

Uyluk ve üstkol kemiğinde bulunan yumrumsu çıkıntı.

Sağlık Terimlerinde Ara