Epifiz

Üçüncü beyin karıncığının arka ucunun üstünde yer alan küçük oluşum.

Sağlık Terimlerinde Ara