Epandim

Beyin kanncıklannın duvannı ve omuriliğin orta kanalını döşeyen hücre katmanı.

Sağlık Terimlerinde Ara