Enterogastron

Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara