Ensest

Kanuni ya da kan yoluyla yakın olan kişilerin cinsel ilişkide bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara