Enkoprezi

İstemsiz olarak dışkı kaçırma, işlevsel (yapısal olmayan) bir bozukluktur;

Sağlık Terimlerinde Ara