Endositoz

Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi.

Sağlık Terimlerinde Ara