Endokrinopati (İç Salgı Sistemi Hastalıktan)

iç salgıbezlerinin işlevlerindeki bozulma sonucu gelişen hastalıklar için kullanılan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara