Endokrin Sistem (İç Salgı Sistemi)

Belirli Özgül uyanların etkisiyle hormon üreten özelleşmiş hücrelerden oluşmuş anatomik yapılar bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara