Endo

İçinde anlamındaki ön ek.

Sağlık Terimlerinde Ara