Endemik

Haa-î Belirli bir bölgeye özgü ya da o bölgede sabit bîr biçimde görülen hastalıkları tanımlamak için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara