Emenagog

Âdet kanamasını uyaran ilaca verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara