Embriyonal Karsinom

Embriyon hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara