Elle İlişki

Bir eşin cinsel organlarına öbür eşin elle temas etmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara