Elısa (Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay)

Enzime bağlı immünosorban yöntem. Özellikle kanda antikor tayinleri için kullanılan bir laboratuvar yöntemidir.

Sağlık Terimlerinde Ara