Elevatör Kas (Yükseltici Kas)

Belirli anatomik yapılan (örneğin anüs kası, üst gözkapağı, kürek kemiği, yumuşak damak) kaldırmakla görevli çeşitli kaslara verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara