Elektroşok

Kişiye elektrik akımı verilerek sara nöbetine benzer bir durumun yaratılmasına dayanan tedavi yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara