Elektrokoter

Elektrik akımıyla kor haline getirilmiş bir iletken aracılığıyla dokuların yakılmasında kullanılan cerrahi alet.

Sağlık Terimlerinde Ara