Elektroansefalografi

Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara