Eksploratif Ponksiyon

Vücudun doğal ya da yeni oluşmuş boşluklarında toplanan sıvıların uygun iğnelerle alınmasına ve incelenmesine dayanan tanı yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara