Eksizyon

Bir dokunun çıkartılıp atılması.

Sağlık Terimlerinde Ara