Eksipiyan (İlaç Katkı Maddesi)

İlaçların verilmesinde ya da uygulanmasında kullanılan ve ilaçlara biçim ve daha fazla dayamklık vermeye yarayan maddeler.

Sağlık Terimlerinde Ara