Ekopraksi

Bîr başkasının hareketlerini taklit yoluyla yineleme.

Sağlık Terimlerinde Ara