Ekoloji

Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara