Eklem Replasmanı Cerrahisi

(Artroplasti olarak da bilinir - Kelime anlamı eklemi yeniden oluşturmak""tır)

Sağlık Terimlerinde Ara