Ekimoz

Deri ve deri altı dokusunun içinde kan birikimi

Sağlık Terimlerinde Ara