Ekdoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka.

Sağlık Terimlerinde Ara