Einhorn Sondası

Onİkİparmakbağırsağı sondajı için kullanılan, ucunda oval biçimli melal bir delik bulunan, 80-100 cm uzunluğunda ve esnek laslikten yapılma sonda.

Sağlık Terimlerinde Ara