Egzotoksin

Gram-pozitif enfeksiyon etkeni mikroplann üretliği maddelerin genel adı.

Sağlık Terimlerinde Ara