Egzoscrviks

Porsiyoyu (dölyatağımn dölyoluna açılan bölümü) örten mukoza zan.

Sağlık Terimlerinde Ara