Eğilim

Psikolojide ruhsal enerjinin bîr amaca yönelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara