Edrosel

Anüs ve rektumun dışarıya sarkmasının (ano-rektal pro-lapsus) özgül bir tipi.

Sağlık Terimlerinde Ara